ЖДҮ эрхлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

2023-09-25

ЖДҮ эрхлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль болон Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийг төрөөс дэмжих бодлого, чиглэлийн дагуу хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр, чадавхжуулах сургалт, хөнгөлөлттэй зээл зэрэгт хамрагдахын тулд Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр (ЖДҮ) бүртгүүлэх, ЖДҮ эрхлэгчийн тодорхойлолтыг авсан байх шаардлага тулгардаг билээ. 

Иймд, ЖДҮ эрхлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх талаарх мэдээллийг Агирэ хүргэж байна. 

ЖДҮ эрхлэгчээр бүртгүүлэхийн тулд тухайн Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч нь хувь иргэн бус Компани, Хоршоо, Нөхөрлөлийн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх шаардлагатайг анхаарна уу.

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгүүлэх хүсэлтийг Нийслэл хотын харьяалалтай ААН-н хувьд Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт, орон нутгийн харьяалалтай ААН-н хувьд тухайн аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт гаргана. Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийг бүртгэхтэй холбогдуулан үйлчилгээний хөлс, хураамж авах нь хориотой тул ямарваа нэг төлбөр хураамж төлөлгүйгээр үнэ төлбөргүй ЖДҮ эрхлэгчээр бүртгүүлэн, тодорхойлолт авах боломжтой.

 

      Хүсэлтийг цахимаар эсвэл албан бичгээр биечлэн гаргана. Цахимаар хүсэлт гаргах бол www.e-mongolia.mn -ээр болон https://www.burtgel.sme.gov.mn/ цахим хуудаст бүртгүүлэн, хүсэлт илгээснээр тодорхойлолтоо шууд авах боломжтой. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох Жижиг, дунд үйлдвэрийн газраас бэлтгэсэн цахимаар бүртгүүлэх заавартай ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

Харин бичгээр гаргах хүсэлтэд дараах баримт бичгийг хавсаргана:  

Хавсаргах баримт бичиг
1

Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгүүлэх тухай Хүсэлт /Нийслэлийн харьяалалтай ААН бол ЭНД ДАРЖ, Орон нутгийн ААН бол ЭНД ДАРЖ хүсэлтээ шуурхай угсран авах боломжтой/;

2 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
3

Ажилтныг нийгмийн даатгалд хамруулсан тухай нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт;

 • Харъяа дүүрэг/сумын Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт (даатгуулагчийн тоог тусгах)
 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт (цахим буюу www.e-mongolia.mn -с эсвэл ТҮЦ машинаас тодорхойлолт авах боломжтой)
4

Өмнөх оны ААН-ийн орлогын албан татварын тайлан /www.e-tax.mn TT-02/;

 • Хүсэлт гаргаж буй оны эхний хагаст шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгж бол татварын тодорхойлолт /www.e-tax.mn/
5

Санхүүгийн баталгаажсан тайлан /www.e-balance.mof.gov.mn/;

 • Хүсэлт гаргаж буй оны эхний хагаст шинээр байгуулагдсан ААН бол хагас жилийн баталгаажсан тайланг, сүүлийн хагас жилд байгуулагдсан бол эхлэлтийн тайлан балансыг хавсаргах
6 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дэлгэрэнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин, www.e-mongolia.mn , УБЕГ-с авах боломжтой/.

 

Хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор түүнийг зохих ангиллын жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгэж, тодорхойлолт олгоно. Хүсэлт гаргагч ЖДҮ эрхлэгчээр бүртгүүлэх нөхцөлийг хангаагүй, эсхүл баримт бичгийн бүрдэл дутуу бол үндэслэл бүхий бүртгэхээс татгалзсан хариуг ажлын 5 өдрийн дотор хүсэлт гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ.

 

Жич: Тус аж ахуйн нэгжид 20 болон түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг өөр компани байдаг бол тэдгээр компаниудын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт, өмнөх жилийн ААН-ийн орлогын албан татварын тайлан эсвэл санхүүгийн баталгаажсан тайлангийн хуулбарыг хавсаргах шаардлагатай.

Мөн Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн дагуу дараах тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-д жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн тодорхойлолт олгох боломжгүй тул хүсэлт гаргах шаардлагагүйг анхаарна уу:

 • Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ;
 • Зуучлалын үйлчилгээ;
 • Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ;
 • Худалдаа, үйлчилгээний сүлжээ;
 • Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4-т заасны дагуу Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр Хадгаламж, зээлийн хоршооны мөнгөн хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа;
 • Ашигт малтмал хайх, газрын гадаргуу, түүний хэвлий, хүдрийн овоолго, хаягдал, байгалийн уснаас ашигт малтмал ялган авах, олборлох, түүний ашигт агуулгыг нэмэгдүүлэх, баяжуулах, боловсруулах;
 • Тамхи, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, импорт, экспорт;
 • Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалаа;
 • Банк, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа, даатгалын үйлчилгээ.