Мэдээ, мэдээлэл

Хөдөлмөрийн харилцааны маргаан

Хөдөлмөрийн харилцааны маргаан

Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд Монгол Улсын Иргэний хэргийн шүүх Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 7706 маргааныг шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс, хөдөлмөрийн маргааны дийлэнх хувийг "ажлаас үнд...